عذرخواهی

میگه هنوز ازم دلخوری؟ 

اینور من لبخند میزنم و سکوت میکنم

-رودروایسی نکن،هرچی هست بگو چون میخوام به پات بیفتم و بگم گه خوردم

--(با مکث و تأنی) : خب آره دلخور که هستم،اما چه فایده داره؟

...

خلاصه ماوقع مثل عمیشه عذرخواهی میکنه و میدونه بخشیده میشه

/ 0 نظر / 8 بازدید