گل آرامش من

اینقدر گریه کردم که چشمهام به زور باز میشن،شادیهای من و روزهای آرامش من همیشه کوتاهترین ها هستن،من میمونم و باز کش دادنهای بی منطق اتفاقات

از حوصله توضیحم خارجه ،فقط در میکشم ،درد

/ 1 نظر / 10 بازدید
ونوس

از این درد و رنج بی حاصل فاصله بگیر